Wniosek

Dokumenty:

Zakres naszych usług

  • terapia indywidualna i grupowa
  • rehabilitacja
  • terapia psychologiczna
  • terapia mowy
  • terapię zajęciowa, terapię sztuką
  • muzykoterapia
  • biblioterapia
  • działalność informacyjna i szkoleniowa
  • odpowiednie wyżywienie
  • opieka duszpasterska
Contact Banner