Cennik

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy "Nadzieja" sp.j. w Knurowie udziela świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia,za ktore nie pobiera opłat. Opłaty nie są również pobierane za udostępnianie dokumantacji medycznej oraz za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny.

Zakres naszych usług

  • terapia indywidualna i grupowa
  • rehabilitacja
  • terapia psychologiczna
  • terapia mowy
  • terapię zajęciowa, terapię sztuką
  • muzykoterapia
  • biblioterapia
  • działalność informacyjna i szkoleniowa
  • odpowiednie wyżywienie
  • opieka duszpasterska
Contact Banner